Klachtenprocedure bij Bodyspeak Cosmetics

Producten
Bij Bodyspeak Cosmetics zorgen we ervoor dat uw klacht zorgvuldig en volgens een vaste procedure wordt behandeld. We garanderen een vertrouwelijke behandeling van uw klacht. We vragen u om uw klacht zo gedetailleerd mogelijk in te dienen en te mailen naar klachten@bodyspeak.nl 

Opleidingen
Uw klacht over onze opleidingen wordt bij Bodyspeak Cosmetics met dezelfde zorg en vertrouwelijkheid behandeld als klachten over producten.

Afhandeling
Onze medewerkers zullen uw klacht in behandeling nemen en streven naar een bevredigende oplossing voor alle partijen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u een bevestiging van ons.

Bij Bodyspeak Cosmetics streven we ernaar om klachten binnen 14 dagen na ontvangst te beantwoorden. Mocht de afhandeling meer tijd vergen, dan stellen we u hiervan op de hoogte en geven we een indicatie van wanneer u een reactie kunt verwachten.

Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

De beslissing van deze geschillencommissie is bindend voor ons, en we zullen eventuele consequenties snel afhandelen.

Contactformulier

Beschrijf hier zo gedetailleerd mogelijk uw klacht.